Barnesektoren

Vågsbygd Kirke huser et rikt barnearbeid, med tilbud for alle alderstrinn.

Barnesektoren

Vågsbygd Kirke huser et rikt barnearbeid, med tilbud for alle alderstrinn.

Monica Kragholm, sektorleder for barn

Monica Kragholm er sektorleder for barn i Vågsbygd Kirke. Det er et frivillig engasjement, med fokus på oppfølging av ledere, og arbeidets kontakt med menighetsråd og stab. Har du lyst til å engasjere deg i barnearbeidet, eller har generelle spørsmål omkring dette, ta kontakt med henne.

Epost: monica@kristiansand.fhs.no
Tlf: 916 56 506

Siv Elise Topstad Øya,menighetspedagog

Siv Elise har ansvar for trosopplæring for barn og unge fra 0-18 år i Vågsbygd menighet. Hun er ansatt i 100 % stilling, og har ansvar for blant annet en rekke årlige arrangementer for barn i ulike aldre, søndagsskolen og supertorsdag. Har du barn og lurer på hva i menigheten som passer for dem, ta kontakt med henne.

Epost: siv.elise.topstad.oya@kristiansand.kommune.no
Tlf: 38 19 68 37 (kontortid hverdager kl. 9-16)

Erik Grude Lund, barne- og ungdomsarbeider

Erik Grude Lund jobber 100 % med barne- og ungdomsarbeidet i kirka.

Epost: erik.grude.lund@kristiansand.kommune.no
Telefon: 995 69 515

Del