Benedictus

Benedictus er et jentekor for aldersgruppen 10-19 år. Øvelser: onsdager kl. 18.00-19.45 i Vågsbygd kirke.

Koret har medlemmer både fra Vågsbygd  og resten av Kristiansand og omegn. Koret har som formål å gi sine medlemmer opplæring i sang og arbeide for musikalsk utvikling i et godt sosialt miljø. Det deltar på gudstjenester i Vågsbygd og i andre kirker, og har mange andre opptredener/konserter i løpet av et år. Hvert år arrangeres det sommertur med mange spennende sosiale og musikalske opplevelser.

Gå inn på jentekoret Benedictus' hjemmeside her.

Ungdom

Soul Children og Soul Teens

Vågsbygd Soul Children er for deg som liker å synge og danse og som går i 5. til 9. klasse! Vi er 30-40 jenter og gutter som øver hver torsdag fra kl. 18.30-20.00 i Vågsbygd kirke. Vågsbygd Soul Teens er for 10. til 3. klasse videregående. Soul Teens øver torsdager kl. 19.00-21.00

Ungdomssektoren

Menigheten har et eget ungdomsråd som ønsker å være til hjelp for de ulike gruppene som f.eks. Lillefredags og korene. Ungdomsrådet består av sektorleder Stig Ulland, barne- og ungdomsarbeider Erik Grude Lund og kateket Sigurd Tveit.