Gudstjenestene

Gudstjenesten er den samlingen i kirken vår som har den største spennvidden. Her kan den nyfødte og 100-åringen havne ved siden av hverandre.

I gudstjenesten har Guds ord en sentral plass. Det blir lest, prekt over og vi synger om Guds tanker om oss og våre tanker om ham. Vi ber, vi døper og vi samles til nattverd. Utvilsomt er det vanskelig å favne alle i én og samme gudstjeneste, derfor har vi også gudstjenester som er siktet mot barnefamilier og ungdommer (særlig på fredagskvelder), nye gudstjenesteformer med ny musikk og annerledes liturgi. Vi vil gjerne skape nye typer gudstjenester, så vi utfordrer gjerne deg - enten du bruker gudstjenestene vi har i dag eller ikke - til å gi uttrykk for dine meninger og dine ønsker. Og vi understreker at til gudstjenestene i Vågsbygd er alle velkommen!

Del