Kveldsmesse

Kveldsmessen er en fin måte å avslutte en uke på, og starte en ny.  Velkommen til kvelder med stillhet og ettertanke, bønn, gode ord og fin musikk. 
G2 som kveldsmessen også kalles, starter kl. 20:00.

Del