Kveldsmesse

Kveldsmessen er en fin måte å avslutte en uke på, og starte en ny.  Velkommen til kvelder med stillhet og ettertanke, bønn, gode ord og fin musikk. 
G2 som kveldsmessen også kalles, starter kl. 20:00.

Vårens kveldsmesser 2019

20. januar: Tor Kåre Kalvik og G2-teamet
3. februar: Mia Markussen og G2-teamet
3. mars: Nils Terje Andersen og G2-teamet
17. mars: Nils Terje Andersen og G2-teamet
31. mars: Tor Kåre Kalvik og G2-teamet
5. mai: Tor Kåre Kalvik og G2-teamet

Del