Ungdomssektoren

Menigheten har et eget ungdomsråd som ønsker å være til hjelp for de ulike gruppene som f.eks. Lillefredags og korene. Ungdomsrådet består av sektorleder Stig Ulland, barne- og ungdomsarbeider Erik Grude Lund og kateket Sigurd Tveit.

Vi kan hjelpe å organisere og gjennomføre tiltak ungdommene selv ønsker. Alt fra konsert, ungdomshelg til kurs og leirer. Vi bidrar både økonomisk og praktisk. Vi er åpne for ideer.

Stig Ulland er sektorleder for ungdom.

Barne- og ungdomsarbeider

Erik Grude Lund jobber 100 % med barne- og ungdomsarbeidet i kirka.

Visjon for ungdomsarbeidet:

  • Belong, believe, behave.
  • Visjonen bygger videre på kirkas "et glimt av himmel".
  • Vi ønsker at kirka skal være en plass hvor ungdom skal kunne føle seg hjemme uansett bakgrunn.
  • At de gjennom møte med kristne voksne og ungdomsledere får et bevisst forhold til den treenige Gud.
  • At de får en trygg tro som gjør at de er med å få andre til å kunne føle seg hjemme.
Del