Vi over 60

Som navnet tilsier inviterer vi de som er 60 år + til hyggelige samlinger første onsdag i hver måned. Det er mat, prat, foredrag, andakt og sang. Velkommen!

Program våren 2018

7. februar: Odd Bjarne Ellefsen - Tema: Vi er alle like, egentlig.

7. mars: Roald Hansen og Øystein Røed - Tema: Tradisjonsmusikk og fortellinger

4. april: Normann og Trine Liene - Tema: Våren i toner

2. mai: Knut og Inger Johanne Mæsel - Tema: Rusletur på torget

6. juni: Vi over 60 på tur

Del