Vilkår og retningslinjer for gaver og giveravtaler

På denne siden finner du våre vilkår og retningslinjer for gaver og giveravtaler.

Vågsbygd menighet er Den Norske kirke i Vågsbygd bydel. Vi har Gudstjeneste hver søndag kl. 11.00 I tillegg har vi kveldsmesser annenhver søndag har vi kl. 20.00.
I løpet av uken har vi mange ulike aktiviteter og møter for alle generasjoner.
Vår visjon er «glimt av himmel»

Betaling

Faste givere:
Gjelder fastgiverforhold per Giro, AvtaleGiro og Vipps.
Som standard gjennomføres trekk hver 21. i hver måned. Dette kan tilpasses. Det trekkes aldri annet enn avtalt sum.

Fastgiverforhold per AvtaleGiro er tilgjengelig i givers nettbank, og trekkes fra ønsket bankkonto. Fastgiver per Vipps er tilgjengelig i app eller nettside, og trekkes fra ønsket bankkort/konto.

Enkeltstående gaver:
Betaling kan gjøres til menighetens giverkonto 3000 10 48267 eller til Vipps 25660 «gave til menigheten».

Oppsigelse faste avtaler:
Ønsker du å si opp en fast avtale så send e-post til post.vagsbygd.menighet@kristiansand.kommune.no
eller kontakt oss på telefon 918 94925 (Hverdager mellom 09.00 og 16.00)
Dette gjelder avtaler om faste bidrag via Avtalegiro, papir Giro og Vipps.
E-post bør inkludere navn, adresse, telefonnummer og / eller e-postadresse på giver som ønsker å avslutte giverforholdet.

Ved fastgiverforhold per AvtaleGiro må giver selv inn i nettbanken og slette eventuelle trekk etter avtalen er bekreftet avsluttet, da organisasjonen ikke kan gjøre dette etter trekk-filer er sendt.

Angrevilkår
Inngåelse av faste betalinger:
Du har mulighet til å angre ved inngåelse av ordninger med faste betalinger.
Med andre ord kan du si opp giveravtalen din hos oss når som helst. Dette gjelder både avtaler om Avtalegiro, papir Giro og Vipps.

Det er ikke anledning til å trekke tilbake tidligere gitte gaver, men Vågsbygd menighet vil bruke skjønn i gitte situasjoner slik at siste gave helt eller delvis kan betales tilbake.

Skattefradrag.
Gjelder ved giveravtaler og gaver gitt til konto 3000 10 48267 der giver kan identifiseres og ved gaver gitt på Vipps der skattefradrag er aktivert.

Del