Velkommen tilBålgudstjeneste 28. februar

I en kort samling får vi høre evangelieteksten lest, synge en salme, be Fadervår og motta velsignelsen utenfor kirketrappa. Og etterpå er det kaffe m.m.

De siste søndagene inviterte vi til en kort utendørs gudstjeneste holdt fra kirketrappa. Vi fyrte opp bål og kaffe og det kom over 100 barn, ungdom og voksne - og plutselig så vi litt ut som Vågsbygd menighet igjen. Så dette vil vi fortsette med så lenge situasjonen er som nå!

Søndag 28.februar Kl. 11 – Bålgudstjeneste
v/Hilde Gunn Sletten og Karina Bull-Gjertsen. Velkommen til å høre evangelieteksten lest, synge en salme, be Fadervår og motta velsignelsen utenfor kirketrappa. Samlingen er såpass kort (maks 15 minutter) at ingen fryser fast, og dette kan være en fin måte å møtes på eller starte søndagsturen på (kanskje kan man slå seg sammen med andre som skal ut på tur). Kirken vil være åpen for inntil 10 om gangen for nattverd, lystenning og bønn etterpå. Vi stiller med strålende sol, bål og kaffe

Registrering ved ankomst
Vi kan være 200 og alle må registrere seg ved ankomst. Oppsøk verter med gule vester.

Del