Hva mangler på galleriet?

Bli med å skape orgelgledesbrus!

Nå investerer vi i nytt orgel og vi trenger flere nye givere for å få det nye instrumentet på plass.

Mange i Vågsbygd kjenner nå til saken om orgel til kirka. Her kan du lese om det nye orgelet og hvordan vi kan bidra lokalt her i Vågsbygd for at det skal bli et vellykket prosjekt. 
Prosjektet har en ramme på 6 millioner. Kommunen har satt av 3 millioner og det kirkelige fellesrådet 1,5 millioner. Den lokale andelen er 1,5 millioner. Det er til nå samlet inn ca 500 000. Vi trenger altså 1 million.

Bli med å skape orgelgledesbrus i Vågsbygd
Det er sikkert ulike meninger om nytt orgel. Men opplevelse er så lett å regne på. Vi setter pris på ordentlig orgelgledesbrus når våre barn, barnebarn og oldebarn blir båret til dåp, konfirmert eller gifter seg fra denne kirka. Det er nå vi har mulighet for å investere i et skikkelig orgel-gledes-brus. Vi kan gi en gave som vil glede oss og våre kjære i generasjoner fremover.

Hva med det gamle orgelet?
Kirkeorgelet vi hadde ble demontert for noen år siden. Det var ikke lønnsomt å reparere mer på det gamle orgelet som var satt inn da kirka var ny for 50 år siden. Orgelet var da satt sammen av brukte deler fra kasserte orgler og passet ikke særlig godt i kirkerommet. Nå er det satt inn et midlertidig digitalt orgel i kirka.

Hva får vi?
Kirka vår skal være her for oss i alle livets faser. Livene våre spenner fra de største gleder som sprenger på, til den dypeste sorg hvor ting kan være sårt, mørk og vanskelig. For noen er ordene viktige i slike faser, for andre er det musikken som blir viktig og gir uttrykk for det vi føler. Et nytt orgel i kirka vår vil kunne spenne fra de største gledesbrus, til de sarteste såre toner. Et nytt orgel blir et musikkinstrument, som favner hele livet våre.

30–35 stemmer
Et pipeorgel med 30–35 stemmer passer godt inn i kirkerommet og passer godt til ulike musikksjangre. 30 stemmer betyr 30 forskjelliger ”lyder” som kan kombineres på mange måter. Lydbildet minner om et symfoniorkester. 30 stemmer gir over 2000 lydkilder (piper). Den største er ca 5,5 meter og den minste 1 cm. Det blir et ypperlig gudstjenesteinstrument og et svært godt konsertinstrument. Kirken har god akustikk som dette orgelet vil passe veldig godt til.

Hvor er vi nå?
Prosjektet har vært kunngjort som offentlig konkurranse. Det er kirkevergen og fellesrådet som kanaliserer og driver dette. Det følges tett av Bjørn Odden og konsulenten Svend Prip som har vært domorganist i Haderslev og er en av Danmarks beste orgelspesialister. Han var også konsulent for den nye orgelet i domkirken i Kristiansand. Nå er det to produsernter som er med i videre samtaler

August 2018 regner vi med at kirkevergen vil skrive avtale med en orgelbygger. Januar 2020 kan monteringen i kirka begynne.
Våren 2020 kan orgelet innvies.

Ønsker du være med å skape orgelbrus i Vågsbygd kan du registrere en avtale på denne siden: https://kirken.profundo.no/vagsbygd,

eller du kan fylle ut dette SKJEMA og sende det til Vågsbygd kirke,
Nordre Hovedgårdsvei 19, 4620 Kristiansand.

eller ta kontakt med daglig leder Per Gunnar Pedersen tlf. 38196830.

Kontonummer for gaver er: 3000 10 48267

Det er også mulig å vippse på 25660.

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte:
Kantor: Bjørn G. Odden, Bjorn.Odden@kristiansand.kommune.no, tlf. 47298549
Orgelaksjonen: Tor Vegge, Tor.Vegge@uia.no, tlf. 48005050

Del