Fakkeltog for forfulgte

2. november går vi i tog for forfulgte kristne

Utviklingen av religiøs totalitær nasjonalisme er økende i store deler av Asia; dette ser vi tydelig i både Sentral-Asia, India og Nord-Korea. Vi ser beslektede tendenser i blant annet Russland og Eritrea. Kort beskrevet handler dette om at en nasjon identifiserer seg sterkt med en religion eller ideologi, press og forfølgelse kommer for dem som ikke bøyer seg for dette.

Situasjonen for mange kristne er forverret, samtidig som vi ser at antall troende øker.

Det er viktigere enn noen gang å gi oppmerksomhet til – og stå sammen med – våre trossøsken verden over.

Den 2. november samles vi først kl 18 til et møte i Kristiansand Frikirke, før vi går i fakkeltog ned til torget. På den måten ønsker vi å være et lys og rette oppmerksomheten mot de mange som blir forfulgt for sin tros skyld. Bli med!

Del