Gåten Jesus

Søndag 17. september får vi besøk av teologiprofessor Notto Thelle

Hvem var egentlig Jesus? Hvorfor ble han henrettet på et kors etter knapt tre års offentlig virksomhet? Hva var det som gjorde at hans ord lever videre 2000 år etter hans død? Og hvorfor er nordmenn ofte så forlegne når Jesus dukker opp som tema?
            Det er noen av de spørsmålene teologiprofessor Notto R. Thelle vil ta opp på søndagssskolen for voksne kl 13 etter gudstjeneste og kirkekaffe. For Thelle er dette en del av hans egen søken gjennom en lang trosvandring, fra barndommens Kristiansand og Oslo til Østen og tilbake igjen.
– Jeg har ikke Svaret med stor S, innrømmer Thelle, men tror det er viktig å gå de tradisjonelle jesusbildene etter i sømmene. Folk biter ikke på de enkle fasitsvarene, og de fikse formuleringene virker bare fordummende. Selv aktive kirkefolk kan bli forlegne. Jeg spør meg selv hva som må til for at vi igjen kan snakke om Jesus ute å rødme.
– Nordmenn flest tror de vet hvem Jesus var, men glemmer at han var både gåtefull og provoserende, kommenterer Thelle. – Det var ikke mystiske utsagn for de innvidde som gjorde ham gåtefull, men hans klare tale og tydelige valg. Han forkynte en guddom som brøt konvensjonene. Han proklamerte at de foraktede var nærmere Gud enn de fromme, og lovet at de tålsomme skulle arve jorden. Han fikk folk til å reise seg med ny verdighet, men aksepterte uten motstand den fornedrelsen og skammen det var å bli henrettet på et kors.

Velkommen til en spennende søndag med Høymesse kl 11 hvor Thelle taler, kirkekaffe, og så foredrag kl 13 om tema "Gåten Jesus"

Del