Gudstjenester søndag 18. oktober

Tre gudstjenester på søndag: Søndagsskolegudstjeneste kl 10, hovedgudstjeneste kl 11 og kveldsmesse kl 20

Kl 10.00 Søndagsskolegudstjeneste 
v/Sigurd Tveit og Siv Elise Topstad Øya, søndagskolen og søndagsskoleband. Utdeling av min kirkebok til 4 åringer

Kl 11.00 Hovedgudstjeneste
v/Bendik Egeland og Karina Bull-Gjertsen. 

Kl 20.00 Kveldsmesse
v/Sigurd Tveit, Erik Wessman og G2-teamet. Nattverd

Registrering
Du kan forhåndsregistrere deg ved å trykke på denne lenkeneller ved ankomst. NB! Hvis du melder på flere kan du skrive flere fornavn i feltet, evt antall

Smittevern på alle gudstjenester:
Vi kan være opp til 200 men må huske smittevernsreglene: 
- Håndhygiene (vi har rikelig med antibac ved inngangen)
- En meters avstand til dem som ikke er av samme kohort
- Alle som kommer må være symptomfrie
- Alle må registreres når de kommer eller på forhånd

Del