Serie: Vågsbygd kirke 50 år i 2017

Til sommeren er det 50 år siden Vågsbygd kirke ble innviet. I en artikkelserie blar vi tilbake i historien for å få et innblikk i hvordan kirka ble til, med bygning og utsmykning, og vi tar et skråblikk på hva menigheten klarte å fylle bygningen med. I julenummeret så vi på kirkeklokkene. Denne gang er det et relativt nytt inventar vi dveler ved.

Lysgloben er et ganske nytt inventar i norske kirker. Bruk av lysglober i evangeliske kirker ble vanlig på 1980-tallet etter at det kom opp til diskusjon i forbindelse med generalforsamlingen i kirkenes verdensråd i Uppsala i 1968. Kirkenes verdensråd er et kirkelig fellesorgan som skal fremme og koordinere det økumeniske arbeidet både når det gjelder teologi og sosialetikk.

Lysgloben er en stilisert lysestake i globusform, der et lys i sentrum symboliserer Kristus som verdens lys. Globen er et symbol på jorden der menneskene lever. Mange ser også på sirkelen som et symbol på evigheten. Rundt Kristuslyset er det plass til mange lys som tennes med flammen fra Kristuslyset.  På toppen av globen er det gjerne et kors som forteller oss om Jesu død og oppstandelse og Jesu seier over synd og død.

Siden bruk av lysglober en ny skikk, var det i begynnelsen delte meninger om denne skikken passer inn i vår gudstjeneste. Var skikken katolsk? De fleste synes nå at lystenning er en naturlig del av gudsdyrkelsen siden levende lys ble brukt helt siden de første kristne samlet seg om evangeliet.

Det er blitt mer og mer vanlig at vi bruker synlige og symbolske uttrykk også i vår lutherske gudsdyrkelse, og mer vanlig at kirkerommet brukes til stillhet og individuell bønn. Lysgloben kan brukes til så mangt. Vi kan tenne et lys i forbindelse med at vi ber en bønn, at vi tenker på en av våre kjære, eller at vi tenker på misjon; at mennesker i alle land skal få høre om Jesus Kristus.

Å tenne et lys kan for mange være en meningsfull handling når ord ikke strekker til. Bruken av levende lys skaper en spesiell stemning. Vi er vant til at det er tente stearinlys på alteret. At vi som enkeltmennesker kan tenne lys i lysgloben gir mening for stadig flere. I globen kan vi i ro og fred tenne et lys uten å føle at andre observerer oss og gjøre dette med de tanker og følelser vi har uten å måtte dele det med andre.

Del