Kristi Himmelfart

Velkommen til friluftsgudstjeneste på Myren gård 26. mai kl 11

Kristi Himmelfartsdag feirer vi utenfor ærverdige Myren Gård. Gudstjenesten er v/Mia Markussen og Bjørn Odden. Ta med noe å sitte på. Myren Gårds venner stiller med kirkekaffe. 

Del