Liturgi i koronaens tid

Bli med på gudstjenesten hjemmefra

Hver søndag eller helligdag i denne tiden hvor kirken må være stengt holder en av prestene eller diakonen gudstjeneste alene i kirken kl 11.00 i alles stad. Du kan være med på den, der du er. Liturgien er som følger:


Liturgi i Korona-tider

3 bønneslag i kirkeklokkene

Nådehilsen
Kjære Vågsbygd sogn. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.  

Samlingsbønn
Gud, du som er livets kilde og har skapt meg etter din vilje. 
Alt i meg kjenner du og favner med ømhet, 
det svake som det sterke, det syke som det friske, det lyse som det mørke.  Jeg kommer til deg i dag, i alles sted. Og jeg ber deg se til hver eneste en.  
Fra dypet roper jeg til deg, Herre. Herre, hør min røst! Vend øret til og lytt når jeg trygler og ber. Hvis du vil gjemme på syndeskyld, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgivelsen. 

Kyrie
Kyrie eleison. Gud Fader, miskunne deg,   
Kriste eleison. Herre Krist miskunne deg.  
Kyrie eleison Hellige Ånd, miskunne deg.   

Tekstlesning:  Salme 38
Jeg er kroket og nedbøyd, 
jeg går og sørger hele dagen. 
Hoftene mine brenner av smerte, 
ingenting i kroppen er friskt. 
Jeg er kraftløs og knust, 
jeg skriker ut mitt hjertes klage. 
Herre, du kjenner min lengsel, 
mitt sukk er ikke skjult for deg. 
Hjertet hamrer, kraften svikter, 
selv lyset i øynene har forlatt meg. 
Venner og de som står meg nær, 
holder seg borte fra min plage, 
mine nærmeste holder seg på avstand. 
De som står meg etter livet, 
setter snarer for meg. 
De som vil meg vondt, snakker om å skade meg, 
de grunner dagen lang på svik. 
Men jeg er lik en døv, jeg hører ikke, 
jeg er lik en stum som ikke åpner munnen. 
Jeg er lik en mann som ikke hører 
og ikke har svar i sin munn. 
Men det er deg, Herre, jeg venter på. 
Du vil svare meg, Herre, min Gud. 
Herre, forlat meg ikke! 
Min Gud, vær ikke langt borte fra meg!

Skynd deg og hjelp meg, 
Herre, min frelse!

Lystenning
“Herre, forlat oss ikke. Min Gud, vær ikke langt borte fra oss! Skynd deg og hjelp, Herre, vår frelse” (Davids bønn) 

Evangeliet:  (søndagens evangelium finner du her

Lystenning
«Gud, vis meg din vei, og gjør meg villig til å gå den" (Hellige Birgittas bønn) 

Trosbekjennelsen 
Vi tror på Gud Fader, den allmektige, 
himmelens og jordens skaper. 

Vi tror på Jesus Kristus,  Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria, 
pint under Pontius Pilatus, 
korsfestet, død og begravet, 
fór ned til dødsriket, 
stod opp fra de døde tredje dag, 
fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen 
for å dømme levende og døde. 

Vi tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. 

Forbønn 

Takk for alt som lever
for skaperverk og jordens skjønnhet
for fellesskap mellom mennesker
for Guds nåde

Bønn for verden
For de mest sårbare og utsatte
For flyktninger
for krigsrammede
for de forfulgte
for de som lever i fattigdom
for ofre for vold og undertrykkelse
for jorden og klima
Bønn for verdens ledere
Bønn for kirken i verden

Bønn for landet vårt  
For kongehuset, stortinget og regjeringen  
For helsemyndigheter og alle som i dag jobber for å verne og hjelpe oss gjennom denne epidemien.  
For de syke og for de utsatte 
For de som er redde og ensomme 
For de som mister lønn og arbeid 
For de som sørger over at drømmer har blitt spolert
For folket, om ansvarlighet og solidaritet, nestekjærlighet og håp 

Bønn for byen vår
For politikere og kommuneledelse
For næringsliv
For kulturliv og kulturarbeidere
For organisasjonslivet
For barn og unge
For eldre og syke
For ensomme
For mennesker med angst og psykiske lidelser

Bønn for soknet vårt
For lokale utfordringer
For familier og institusjoner
For enkeltpersoner som har bedt om forbønn
+ +

Herrens bønn 
Vår Far i himmelen! 
La navnet ditt helliges. 
La riket ditt komme. 
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, 
slik også vi tilgir våre skyldnere. 
Og la oss ikke komme i fristelse, 
men frels oss fra det onde. 
For riket er ditt 
og makten og æren i evighet.  Amen 

Lystenning
Hellige, treenige kjærlighet, du var vår Gud ved tidenes begynnelse 
Bli hos oss til tidenes ende 
Du var hos oss da våre liv ble formet 
Bli hos oss ved livets slutt 
Du var der da solen sto opp 
Bli hos oss til dagen ender. Amen. 

Velsignelsen  
Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.    

3 x 3  Bønneslag   

Del