Nota Benes 25-årsjubileum

Fra Nota Benes 25-års-jubileum i 1994. Finner du deg selv eller andre kjente?

Del