Påsken i Vågsbygd

Den beste måten å nærme seg mysteriet på, er å feire det. Her finner du meningsfulle ting å gjøre gjennom den stille uka som ender i den store dagen

Kirkepåske

Palmesøndag: Gudstjeneste kl 11 v/Thor Kåre Kalvik og Karina Bull-Gjertsen
Skjærtorsdag: Kveldsgudstjeneste kl 19 v/Nils Terje Andersen, Tone Østby og Bjørn Odden. Nattverd
Langfredag: Pasjonsgudstjeneste kl 11 v/Nils Terje Andersen og Bjørn Odden
Påskedag: Høytidsgudstjeneste kl 11 v/Nils Terje Andersen, Mattis Eng og Bjørn Odden

Meditasjoner gjennom dagene

Denne påskekalenderen har vi fått av Soknepresten i Oddernes, og den tar oss gjennom påsken dag for dag. For hver dag finner du bibelteksten som Bibelselskapet foreslår, et lite tekstutsnitt og en salmetekst / et dikt siteres. Til slutt er det også noe til ettertanke. NS13 er salmeboken som brukes i våre kirker.

Lørdag før Palmesøndag – 1 Tim, 6-11-16
ORD: Men du, Guds menneske, … jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet. … Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til. (vv 11-12)

POESI: Å tro er ikke visshet, men å lene
sitt hjertes savn og lykke mot en større favn enn vår
Og trøstes med at det vi ser omkring oss
er for vakkert til å leve bare disse korte år
Og siden dø fra tid og navn
Vi tror at alt er i Guds favn                 (Erik Hillestad., «Credo»)

TANKE: Å Kristus, mens vi fremdeles leter etter deg, har du alt funnet oss. Samme hvor fattig vår bønn er, hører du oss bedre enn vi kan tenke eller tro.  (Taize)

Palmesøndag - Joh 12,1-13

ORD:
Men Jesus sa: «La henne være! Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» (v 7-8)

POESI:
Herrens øyne ser på deg / Herrens øye lyser når han ser
sitt eget og Herren ser på deg / Han holder deg opp mot sitt øye
og Herren er trofast Herren / bærer sin grønne krone og er trofast
Herren elske sitt eget (Apostolisk, A. Eidslott)

TANKE:
Måtte Gud lede deg gjennom dine dager og gjøremål, og gi deg fred i hjerte. Måtte du få se Kristi ansikt i alle du møter. Måtte alle du møter få se Kristi ansikt i deg.  (keltisk)

Mandag i den stille uke – Matt 23,1-12

ORD: 
Men dere skal ikke la noen kalle dere rabbi, for én er mesteren deres, og dere er alle søsken.Den største blant dere skal være tjeneren deres. Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg, skal bli i mørket. (vv 8.11)

POESI:
Se, vi går opp til Jerusalem, til byen med glans og ære,
for Frelseren sa oss at der han er, skal vi ved hans nåde få være. (P. Nilsson NS13 nr.117,4)

TANKE     
Guds sentrum er overalt, hans periferi eksisterer ikke.     Pascal

Tirsdag i den stille uke – Joh 12, 20-26

ORD:       
Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min Far gi ære. (v 26)

POESI:     
Du som har deg selv meg givet, / la i deg meg elske livet,
så for deg kun hjertet banker, / så kun du i mine tanker
er den dype sammenheng.    (Grundtvig NS13 nr 173,7)

TANKE:    
I stillhet med Gud konfronteras du på nytt med de väsentliga frogorna: Varför lever jag ? Vad är meningen med mitt liv ? Går jag ved sidan av den väg där Gud vill leda mig, går jag i fel riktning?   Wilfrid Stinissen

Onsdag i den stille uke – Joh 12,27-36

ORD:       
Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si: Far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme. Far, la ditt navn bli herliggjort!» Da lød det en røst fra himmelen: «Jeg har herliggjort det og skal herliggjøre det igjen.» (vv 27-28)

POESI:     
En mager mann som stille lider. / Evig Gud til alle tider,
i himmel og på jord, / min frelser og min bror.
Jeg ser hva du har gjort, / og legger kronen bort.
Straffen lå på deg, / nåden bærer meg. (Bjørn Eidsvåg NS13 362,3)

TANKE:     
Kristus, du mitt skjold, min beskytter, hver dag, hver natt, i lys i mørke, min skatt, min kjære... (bønn fra Lindisfarne)

Skjærtorsdag – Joh 13,1-17

ORD:       
Når jeg som er herren og mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere skal også dere gjøre (vv 14-15)

POESI:      
Då me så hadde knelt i lag / eg og alle dei ukjende
men underleg nære menneska / ville eg tømma begeret til botns
få i meg kvar minste dropen av Jesu blod / heile min rasjon nåde
To blanke dropar låg att på botnen
eg såg Guds nåde som ikkje lot seg tømma. (Framhaldet - Heidi Strand)

TANKE:    
Kristus har ingen annen kropp enn din, ingen hender, ingen andre føtter i verden enn dine. Det er gjennom dine øyne han ser med barmhjertighet. Kristus har ingen annen kropp på jorden enn din. (Theresa av Avilla)

Langfredag – Matt 26,30 – 27,50

ORD:       
Ved den niende time ropte Jesus med høy røst: « Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» (27,46)

POESI:     
Den ensomste av alle trær er korsets tre
Det blomstrer først i himmelen            (Stein Mehren)

TANKE:    
Om morgenen, når du står opp av sengen, skal du velsigne deg med Det hellige korsets tegn.  (Martin Luther)

Påskeaften – Matt 27,54-66

ORD:       
Men da offiseren og folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet og det som hendte, ble de grepet av stor frykt og utbrøt: «Sannelig, han var Guds Sønn!» (v27)

POESI:      
O Herre, i dine hender min lengsel,min ensomhet,
det vakreste som jeg eier, det bitreste som jeg vet,
jeg legger det alt ifra meg, jeg gir det til deg og ber,
du ser at jeg ikke orker fortvile og håpe mer.       (Violla Renvall, NS13 746,1)

TANKE:    
Börjar vi söka efter Gud, då finner vi hans spår där vi minst skulle ana det.  (A. Arborelius)

Påskedag – Joh 20,1-10

ORD:       
Maria løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.»   (v 2)

POESI:     
Som den gylne sol frembryter / gjennom den kullsorte sky
og sin stråleglans utskyter, / så at natt og mulm må fly,
så min Jesus av sin grav / og det dype dødens hav
oppstod ærefull av døde / imot påskemorgenrøde.            (Thomas Kingo N13 190,1)

TANKE:
Vi ber deg Gud: La gleden alltid finnes som en usårlig kjerne i vårt indre.    (S. Ellingsen)

2. Påskedag – Joh 20,11-18

ORD:       
Jesus sier til henne: «Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke steget opp til Far. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.» (v 17)

POESI:     
Lyset
du treng
finst.                 (Helge Torvund)

TANKE:    
Tru det eller ei, men livet er kommet for å bli. (Arnfinn Haram)

Hvis du skal på hytta..

Kos deg maks! Men kom hjem til påskedags-gudstjenesten! 

Del