Presten prater påske

Palmer, nattverd, Jesus og korset er stikkord fra påskefortellingene i Bibelen. Her kommer påska i kortversjon gjennom en prat med presten.

Tekst: Karine Wigh

– Påsken er kirkens største høytid. Den definerer langt på vei hva kristendom er. Troen på at Jesus vant over døden og at Gud forsonte verden med seg selv er det sentrale budskapet i evangeliene. Så er
dette så stort og ufattelig at vi trenger feiringen av det. Det er den beste måten å nærme seg mysteriene på. I påskefeiringen følger vi dramaet som utspant seg i Jerusalem i år 33. Vi følger Jesus sin skjebne, og gjennom det blir vi på en måte del av det selv.

Hør påskepodcastene våre her

– Det er mange ulike dager som markeres på ulikt vis. Kan du fortelle mer konkret om hva som skjedde?

Først kommer palmesøndag
- Den er til minne om da Jesus red inn i Jerusalem på et esel. Situasjonen er utrolig spent. Jesus har blitt frarådet å reise inn til byen i påskehøytiden. Han har allerede blitt truet på livet. I tillegg kjenner de jødiske lederne romernes ekstremt brutale håndtering av opptøyer og uro, og er livredd for at det skal skje nå når byen har så mange tilreisende. Når Jesus kommer ridende inn i byen blir han møtt av en folkemengde som jubler og hyller han som en konge.

Så feirer vi skjærtorsdag 
- Etter palmesøndag er Jesus daglig i Jerusalem hvor han underviser og forkynner. Han overnatter hjemme hos noen venner som bor i Betania, rett utenfor Jerusalem. Så kommer kvelden hvor påskemåltidet skal spises, et tradisjonelt måltid hvor man minnes utferden av Egypt. Denne kvelden vasker han disiplenes føtter for å vise hvordan en leder skal opptre. Han innstifter nattverden som skal minne oss om han og det han har gjort for oss. Denne kvelden forteller han disiplene at han skal lide og dø. På natten, etter måltidet, går han ut i Getsemanehagen for å be. Her blir han grepet av angst, og ikke lenge etterpå blir han arrestert av soldatene. Gjennom natten blir han forhørt og torturert.

Langfredag blir han dømt til korsfestelse
– Han må bære korset sitt, sannsynligvis tverrbjelken, gjennom byen og korsfestes utenfor byen, på Golgata-høyden. Etter få timer dør han, fortere enn det som var vanlig, antakeligvis på grunn av torturen. Han blir lagt i en grav før sabbaten setter inn.

– Tidlig om morgenen påskedag drar Jesu mor og noen andre kvinner til graven for å stelle liket. Der finner de en tom grav. Og så er tekstene litt ulike med tanke på hva som skjer videre. Men alle forteller det vi vet var de kristnes fortelling fra starten av: At Jesus har stått opp fra de døde. Dette hørtes like sprøtt ut da som nå, men vitnene var åpenbart sikre. Noen ble drept for å stoppe ryktespredningen, men det hjalp åpenbart ikke. Stadig flere mente å ha møtt den oppstandne, og resten av historien kjenner vi.

– Hvor i Bibelen kan vi lese om påska?
– I slutten av alle 4 evangeliene kan vi lese påskefortellingen

Hvorfor måtte Jesus dø?
– Det er utrolig vanskelig å tenke at Gud er god, når han drepte sin egen sønn, som også er en del av treenigheten. Her kan det gå rundt for de fleste. Kan du forklare dette nærmere? – Ja, det er vanskelig å tenke seg at det skulle være noe godt med å drepe en sønn. Men det blir feil å si det sånn. Far og sønn er metaforer brukt om den treenige Gud; Faderen, Sønnen og Den hellig ånd, og må ikke forstås som en menneskelig familie. Faderen og Sønnen er ett. I påsken fortelles det om at Gud ofret seg selv, ga seg selv for å bryte dødens og syndens makt.

– Hvorfor hengte de Jesus på et kors?
– Fordi det var en vanlig henrettelsesmetode brukt på de verste ikke-romerske forbryterne. Romerne elsket å se andre lide. Verden har neppe sett et mer brutalt imperium.

-Oppstandelsen – er det symbolske eller materielt?
– For kirken er det viktig at den er reell og materiell, at Jesus faktisk sto opp. Det er det vi lener oss til ved hver eneste gravferd,
at døden er død, at det finnes en vei gjennom den. Men oppstandelsen er også viktig symbolsk sett, på veldig mange måter.

Påskemåltid i hjemmet
– Mange kjenner til at sognepresten feirer et påskemåltid sammen med gode venner. Er det mulig å få oppskrift og forklaring på hvordan dette skal gjøres for andre som ønsker å prøve?
– Det tar for stor plass i denne artikkelen, men hvis dere følger med på www.vågsbygdkirke.no så kan jeg legge informasjon om dette der. Anbefales!

Del