Suppe for sju

Onsdag 27. februar kl. 19.30-21.30 er du invitert på "Suppe for sju"

Er du ny i menigheten? Eller kanskje har du gått fast lenge?
Suppe for sju er en lavterskelkveld med suppe og prat med sju andre hjemme hos en i menigheten som ønsker velkommen til bords.

Vågsbygd menighet har som mål at det skal være godt å komme til kirka. At vi skal kjenne hverandre. Suppe for sju gir deg mulighet til å bli kjent med nye mennesker i menigheten.

Påmelding til diakon Arild Tjørve
Tlf: 90581956
Mail: arild.tjorve@kristiansand.kommune.no

Suppe for sju-datoer:
23.januar og 27.februar.

Arrangør: Diakoniutvalget

Del