Vågsbygd menighets årsmøte

Gjennomføres i år digitalt på Teams torsdag 8. april kl. 19.00

Saker til behandling:

  • Konstituering
  • Godkjenning av menighetens årsmelding for 2020. Årsmeldingen kan lastes ned her
  • Regnskap 2020 legges frem til orientering
  • Budsjett 2021 legges frem til orientering
  • Søknad om Justert ordning for gudstjeneste

Du kan melde deg på som deltaker på møtet via denne lenken, eller pr mail: per.gunnar.pedersen@kristiansand.kommune.no

Del