Suppe for sju

Er du ny i menigheten? Eller kanskje har du gått fast lenge?

1{  "recurrence": "1",  "weekInterval": "1",  "monthYearOption": "1",  "interval": "1",  "weekDay": "1",  "month": "1",  "monthOption": "1",  "startDate": "2019-09-18 19:30",  "endDate": "2019-09-18 21:30"}
18.09.2019 kl 19:30

Onsdag 18. september og/eller 6. november kl. 19.30-21.30 er du invitert på "Suppe for sju" - en lavterskelkveld med suppe og prat med sju andre hjemme hos en i menigheten som ønsker velkommen til bords. 

Påmelding til diakon Arild Tjørve. 
Tlf: 90581956 
Mail: arild.tjorve@kristiansand.kommune.no  

Vågsbygd menighet har som mål at det skal være godt å komme til kirka. At vi skal kjenne hverandre. Suppe for sju gir deg mulighet til å bli kjent med nye mennesker i menigheten. 

Arrangør: Diakoniutvalget 

Del