Fast

16.08.2017 00:00:00 01.08.2017 00:00:00
52 52

Uke 31 / 31.jul — 06.aug

NårHva

Uke 32 / 07. — 13.aug

NårHva

Uke 33 / 14. — 20.aug

NårHva

Uke 34 / 21. — 27.aug

NårHva
Onsdag18:00 — 19:45Benedictus (jentekoret)
19:00 — 21:00Benedictus (vokalensemblet)
Søndag19:00 — 20:00Søndagsskole

Uke 35 / 28.aug — 03.sep

NårHva
Onsdag18:00 — 19:45Benedictus (jentekoret)
19:00 — 21:00Benedictus (vokalensemblet)
Søndag19:00 — 20:00Søndagsskole

Uke 36 / 04. — 10.sep

NårHva
Tirsdag18:00 — 19:00Stille kirke
Onsdag11:00 — 13:00Babysang
18:00 — 19:45Benedictus (jentekoret)
19:00 — 21:00Benedictus (vokalensemblet)
19:00 — 20:00Vi over 60
Menighetssalen
Søndag19:00 — 20:00Søndagsskole

Uke 37 / 11. — 17.sep

NårHva
Tirsdag18:00 — 19:00Stille kirke
Onsdag11:00 — 13:00Babysang
18:00 — 19:45Benedictus (jentekoret)
19:00 — 21:00Benedictus (vokalensemblet)
Søndag19:00 — 20:00Søndagsskole

Uke 38 / 18. — 24.sep

NårHva
Tirsdag18:00 — 19:00Stille kirke
Onsdag11:00 — 13:00Babysang
18:00 — 19:45Benedictus (jentekoret)
19:00 — 21:00Benedictus (vokalensemblet)
Søndag19:00 — 20:00Søndagsskole

Uke 39 / 25.sep — 01.okt

NårHva
Tirsdag18:00 — 19:00Stille kirke
Onsdag11:00 — 13:00Babysang
18:00 — 19:45Benedictus (jentekoret)
19:00 — 21:00Benedictus (vokalensemblet)
Søndag19:00 — 20:00Søndagsskole

Uke 40 / 02. — 08.okt

NårHva
Tirsdag18:00 — 19:00Stille kirke
Onsdag19:00 — 20:00Vi over 60
Menighetssalen
Søndag19:00 — 20:00Søndagsskole

Uke 41 / 09. — 15.okt

NårHva
Tirsdag18:00 — 19:00Stille kirke
Onsdag11:00 — 13:00Babysang
18:00 — 19:45Benedictus (jentekoret)
19:00 — 21:00Benedictus (vokalensemblet)
Søndag19:00 — 20:00Søndagsskole

Uke 42 / 16. — 22.okt

NårHva
Tirsdag18:00 — 19:00Stille kirke
Onsdag11:00 — 13:00Babysang
18:00 — 19:45Benedictus (jentekoret)
19:00 — 21:00Benedictus (vokalensemblet)
Søndag19:00 — 20:00Søndagsskole

Uke 43 / 23. — 29.okt

NårHva
Tirsdag18:00 — 19:00Stille kirke
Onsdag11:00 — 13:00Babysang
18:00 — 19:45Benedictus (jentekoret)
19:00 — 21:00Benedictus (vokalensemblet)
Søndag19:00 — 20:00Søndagsskole

Uke 44 / 30.okt — 05.nov

NårHva
Tirsdag18:00 — 19:00Stille kirke
Onsdag11:00 — 13:00Babysang
18:00 — 19:45Benedictus (jentekoret)
19:00 — 21:00Benedictus (vokalensemblet)
19:00 — 20:00Vi over 60
Menighetssalen
Søndag19:00 — 20:00Søndagsskole

Uke 45 / 06. — 12.nov

NårHva
Tirsdag18:00 — 19:00Stille kirke

Uke 46 / 13. — 19.nov

NårHva

Uke 47 / 20. — 26.nov

NårHva

Uke 48 / 27.nov — 03.des

NårHva