Kristi forklarelsesdag

v/Thor Kåre Kalvik, Rabersvigen Jazzforsamling og Karine Bull-Gjertsen. Nattverd og kirkekaffe

1{  "recurrence": "1",  "weekInterval": "1",  "monthYearOption": "1",  "interval": "1",  "weekDay": "1",  "month": "1",  "monthOption": "1",  "startDate": "2020-02-16 11:00",  "endDate": ""}
Søndag 16.02.2020 kl 11:00

Prekentekst: Matt 17,1-9
1. lesetekst: 5 Mos 18,15-18
2. lesetekst: Åp 1,9-18

Del