1. søndag i fastetiden

1{ "recurrence": "1", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "1", "interval": "1", "weekDay": "1", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2017-3-5 11:00", "endDate": ""}

Søndagens evangelium

Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen.Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten.Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!»Jesus svarte: «Det står skrevet:

Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»

Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet:

Han skal gi englene sine befaling om deg.
Og:

De skal bære deg på hendene
så du ikke støter foten mot noen stein.
»

Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet:

Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»

Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet:

Herren din Gud skal du tilbe,
og ham alene skal du tjene.
»

Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.

Matt 4,1–11

Informasjon:

 • Fortellingen om Jesus som blir fristet skiller seg fra resten av evangeliene ved at den ikke kan være skrevet av øyenvitner.

 • Dette skjer i følge Matteus umiddelbart etter at Jesus er blitt døpt.

 • Ingen vanlige mennesker overlever 40 døgn uten mat. Moses og Elia fastet også i 40 døgn. Noen tolker fasten som en overnaturlig inngripen fra Gud, andre tolker 40 dager som symbolsk utrykk for lang tid, eller at Jesus ikke spiste vanlig mat på 40 døgn.

 • Djevelen siterer salme 91 “Han skal gi englene...”, som generelt omhandler Guds omsorg for de troende. Jesus svarer ved å sitere 5. Mos 6.16, som peker på en konkret hendelse i Massa, der folket utfordret Gud og Moses. Moses slo på klippen med staven og vann kom ut.

 • Hvor på tempelområdet, eller på hvilket fjell Jesus ble fristet, finnes det mange teorier om. Andre fokuserer på at fristelser har en metafysisk karakter, og at de fysiske omgivelsene må forstås billedlig.

 • I Lukas 4 er rekkefølgen på fristelsene annerledes, og tempelmuren er siste fristelse.

Spørsmål:

 • Hvorfor tror du Jesus valgte å faste? Ville det være lettere eller vanskeligere å friste ham om han hadde vært mett og uthvilt?

 • Hvorfor beviser ikke Jesus at han er Guds sønn ved å gjøre stein til brød?

 • Tror du Jesus har vurdert tilbudene, eller at han umiddelbart avviser alle tilbud fra djevelen?

 • Hvorfor tror du djevelen forlot Jesus etter bare tre forsøk?

 • Hva tror du er evangelistens hovedpoeng med denne teksten? Er den der mest for å vise oss en annen side av Jesus, lære oss om hvordan vi gjenkjenner og motstår fristelse, eller bare videreforteller han det han har hørt?

 • Sult, stolthet og maktbegjær er noe som også kan friste oss i dag, men er det andre områder der det er enklere å friste oss? (Popularitet, visdom, selvrettferdighet etc. ?)

Lesetekster

1 Mos 2,8–9, 3,1–8  Syndefallet
Jak 1,12–16 Gud frister ingen

MW