2. påskedag

Mandag 17.04.2017 kl 11:00

Jona 2,1–11 Herren berger Jona fra dypet
Apg 13,32–35  Jeg vil oppfylle løftene
Luk 24,13–35  Emmaus–vandrerne