2. søndag i påsketiden

Søndag 23.04.2017 kl 11:00

Jes 43,10–13 Dere er mine vitner eller Apg 1,1–5  Løftet om Ånden
1 Kor 15,12–21  Nå er Kristus stått opp
Joh 21,1–14  Peters fiskefangst