3. søndag i påsketiden

kl 11 v/Nils Terje Andersen og Bjørn G Odden. Dåp, nattverd, søndagsskole og kirkekaffe

1{ "recurrence": "1", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "1", "interval": "1", "weekDay": "1", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2017-4-30 11:00", "endDate": ""}

Søndagens tekst

Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene.Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken.For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene.Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg,slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene.Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter.
Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake.Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min Far.»   Joh 10,11–18 

Informasjon:

 • I teksten før sier Jesus at han er porten, og at de som er kommet før er tyver og røvere – men at sauene ikke har hørt på dem.

 • Hyrde er nå regnet som et foreldet ord, bortsett fra i betydning religiøs leder. Det het hydre i 1978, men er erstattet med gjeter i 2011 oversettelsen av Bibelen. Hyrde brukes fremdeles i salmene, f.eks. i: “Herren er min hyrde”. I 1930 var også gjeterne på Betlehemsmarken julenatt hyrder.

 • “God” (καλός) betyr normalt dyktig, nyttig eller vakker mer enn moralsk god.

 • Ulv finnes fremdeles i Negevørkenen sør i Israel, og nylig har de begynt å jakte sammen med hyener for å overleve.

 • Den greske guden Hermes ble ofte avbildet med en vær over skuldrene. Det tidlige kristne skriftet “Gjeteren fra Hermas”, og Jesus som den gode gjeter, gjorde gjetermotivet svært populært også etter at kristendom ble lovlig i 313.

 • De andre sauene som ikke hører til flokken, forstås normalt som hedningene (oss), mens jødene er flokken.

Spørsmål:

 • Hva er det som gjør at denne lignelsen/allegorien er blitt så kjent?

 • I ettertid vet vi at Jesus døde for oss, og forstår teksten i lys av det. Tror du de som var til stede og hørte Jesus forstod teksten på samme måte?

 • Hvorfor snakker Jesus så negativt om leiekaren? Kan det han sier være kritikk av noen i samtiden, eller av noen som kommer etter?

 • Hva kan Jesus mene når han sier at alle skal bli en flokk?

 • Jesus sier at han har fått oppdraget av Far, og samtidig sier han at han som gjeter eier sauene. Hva sier det om forholdet mellom Jesus og Gud?

 • “Jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake” sier Jesus, og: “Dette er oppdraget jeg har fått av min Far”. Hva mener han med det?

 • Kjenner du deg seg selv igjen mest som sau, ulv, leiekar eller gjeter i denne historien?

Lesetekster

Esek 34,11–16  Den gode gjeteren eller Apg 2,36–41 Vend om og la dere døpe
1 Pet 2,20–25  Hyrde og tilsynsmann

MW