4. søndag i fastetiden

v/Mia Ottersen og Bjørn G. Odden. Søndagsskole, nattverd og kirkekaffe

1{ "recurrence": "1", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "1", "interval": "1", "weekDay": "1", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2017-4-2 11:00", "endDate": ""}

Dagens evangelium
Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham.
Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort.Da kalte overprestene og fariseerne sammen Rådet, og de sa: «Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn.Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt.»En av dem, Kaifas, som var øversteprest det året, sa da: «Dere skjønner ingenting.Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.»Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket.Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring.Fra denne dagen la de planer om å drepe ham.

Joh 11,45-53

Informasjon:

 • Maria er søster til Lasarus som Jesus har reist opp fra de døde, så “hva han hadde gjort” var å vekke Lasarus.

 • Fariseerne var en slags politisk bevegelse, og at de kalte sammen Rådet (“Sanhedrin”, en slags religiøs domstol) som hadde flertall av saddukeere (fariseernes opposisjon), viser at de så alvorlig på saken.

 • Øverstepresten, eller ypperstepresten, var sjef for prestene utpekt av kongen, og gikk kledd bl.a. i en spesiell kappe og et brystvern med 12 juveler, en for hver stamme.

 • I år 70 slo keiser Titus ned et stort opprør, ødela tempelet og brakte alle verdigjenstander til Roma. Det satte en stopper for utnevningen av yppersteprester, noe evangelisten kan ha visst da han skrev.

Spørsmål:

 • Var det galt å gå til fariseerne å fortelle dette?

 • Hvorfor tror du at denne saken ble ansett som så alvorlig at øversteprestene kaller sammen rådet?

 • Hvorfor er fariseerne og Rådet så redde for at folk skal tro på Jesus?

 • Hvorfor fryktet Kaifas at hele folket kan gå til grunne – og var det en berettiget frykt? Hvorfor antyder Kaifas at de andre ikke skjønner noe?

 • Evangelisten presiserer at Kaifas talte profetisk selv om han ville drepe Jesus. Rettferdiggjør det på noen måte det Kaifas sier?

 • Tror du Jesus hadde overlevd dersom øverstepresten ikke hadde “rettferdiggjort” drapet av Jesus slik han gjorde?

 • Hvorfor kom ikke alle til tro av de som “hadde sett det Jesus gjorde” da han vekket opp Lasarus?

Lesetekstene

1 Mos 22,1–14 Gud setter Abraham på prøve
Hebr 4,14–16 Jesus er prøvet i alt