Allehelgensdag

kl 11 v/Nils Terje Andersen, Arild Tjørve, Bjørn Odden og jentekoret Benedictus

1{ "recurrence": "1", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "1", "interval": "1", "weekDay": "1", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2017-11-5 11:00", "endDate": ""}
Søndag 05.11.2017 kl 11:00

Søndagens tekst
Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham.
Han tok til orde og lærte dem:

«Salige er de som er fattige i ånden,
for himmelriket er deres.

Salige er de som sørger,
for de skal trøstes.

Salige er de ydmyke,
for de skal arve jorden.


Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten,
for de skal mettes.

Salige er de barmhjertige,
for de skal få barmhjertighet.

Salige er de rene av hjertet,
for de skal se Gud.

Salige er de som skaper fred,
for de skal kalles Guds barn.
          

Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,
for himmelriket er deres.


Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis.Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

Matt 5,1–12


Informasjon:

 • Jesus har nylig begynt sin gjerning, og reiste rundt i Galilea. Uttrykket “opp i fjellet” henviser ikke til et spesielt fjell, men i følge tradisjonen er det enten Eremos like ved Kapernaum, eller Karn-Hattin, en topp med en slette rundt lengre sør.

 • Deler av Matteus 3, 5 og 26 finnes i “Magdalen papyrus” fra 200-tallet. Arkeologen Carsten Peter Thiede hevder papyrusen er fra like etter Jesus død (50-70), mens andre hevder at tekst-fragmentene kan være fra forskjellige kodekser skrevet av samme person.

 • Denne teksten, saligprisningene, inngår i Bergprekenen som er den lengste sammenhengende talen av Jesus i Bibelen. Hos Matteus gikk Jesus opp i fjellet, mens hos Lukas (6,20-26) står det at Jesus gikk ned igjen fra fjellet og stanset på en slette, og kalles Sletteprekenen. Dette kan være samme tale, eller Jesus kan ha sagt det samme ved flere anledninger.

 • “Fattig i ånden” henviser ikke til “åndssvake”, men tolkes enten som tiggere, syke, tollere eller andre utstøtte, de som innser sin egen utilstrekkelighet og legger den frem for Gud, eller som en referanse til det David, som kalte seg selv “hjelpeløs og fattig” (Sal. 40,18) eller Jesaja (61.1) som var sendt for å forkynne for de hjelpeløse.

 • Salig (μακάριος) betyr i denne sammenhengen lykkelig, heldig eller velsignet. Jesus bruker uttrykk fra det gamle testamentet og gir dem ny mening.

Spørsmål:

 • Hvorfor åpner Jesus talen sin med å snakke om de nedbrutte, sørgende og ydmyke?

 • Himmelriket er deres” sier Jesus både om de fattige i ånden og de som blir forfulgt. Hvorfor får de samme løftet? Har de noe felles?

 • Folkemengden fulgte Jesus opp i fjellene selv om de nok bare hadde hørt ryktet om ham. Hva kan det ha vært med Jesus som gjør at folk blir så forventningsfulle at de går langt bare for å høre ham? Hvorfor følger folkemengden en mann som snakker om at de for hans skyld vil bli forfulgt?

 • Pave Frans har “modernisert” saligprisningene og sier f.eks. “Salige er de som forblir trofaste og holder ut ondskap mot seg, og tilgir dem fra hjertet,” og “salige er de som beskytter og bryr seg om vårt felles hjem”. Tror dere motivasjonen har vært at vi trenger vi flere saligprisninger, eller er de som er må moderniseres?

 • Filosofen Friedrich Nietzsche hevdet at saligprisningene var “slave-moral”, der de som hersker laget sin egen moral basert på konsekvensene av valg, mens slavene responderte med sin egen moral basert på om intensjonene er gode eller onde. Sier teksten noe om hva som er rett og galt?

 • Hva har gjort at saligprisningene er så godt kjent?

Lesetekstene:

Jes 49,8–10 Jeg hjelper deg på frelsens dag
Åp 7,9–17 Den store hvite skaren

MW