Askeonsdag

Onsdag 01.03.2017 kl 11:00

Joel 2,12–13  Vend om for Gud er nådig
1 Pet 3,18–4,2  Dåpen og det nye livet
Matt 6,1–6.16–18  Gaver, bønn og faste