Fastelavnssøndag

v/Mia Ottersen og James Doodle

Søndag 26.02.2017 kl 11:00

Høys 8,6–7  Kjærligheten er sterk som døden
1 Kor 13,1–7  Kjærlighetens vei (prekentekst)
Joh 17,20–26  Så kjærligheten kan være i dem