Kristi forklarelsesdag

v/Nils Terje Andersen og Bjørn G Odden. Dåp, kirkekaffe

1{ "recurrence": "1", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "1", "interval": "1", "weekDay": "1", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2017-2-19 11:00", "endDate": ""}

Søndagens evangelium
Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: «Reis dere, og vær ikke redde!» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus.
På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.» Matt 17,1-9

Ord & uttrykk å legge merke til

Fjellet…stedet for de store gudsåpenbaringer i det gamle testamentet: Moses møtte Gud på Horeb/Sinai; den brennende tornebusken, budene, åpenbaringene…alt skjedde på fjellet. Elia fikk også møte Gud på «Guds fjell, Horeb» -det møtet kan det være verdt å lese om: 1. kong. 19, 8-13. Nå dukker de opp på fjellet igjen, sammen med Jesus. Det gamle ikonet over viser dem på hver sin topp og henter på den måten fram minnene.

Moses og Elia… Representerer loven og profetene. Ved sitt nærvær bevitner de at Jesus var den profetene hadde varslet og den som oppfyller loven. Dh. Krysostomos gjorde også et poeng av at Moses repr. de døde. Han ble begravd utenfor det lovede land. Mens Elia repr de levende siden han ikke døde, men fór til himmelen i en ildvogn. Derfor ventet jødene at han skulle komme igjen, og mange mente at døperen Johannes eller Jesus i virkeligheten var Elia.

Skyen.. skjuler himmelen. Også her. Også de gangene Gud i det gamle testamentet åpenbarer seg, legger alltid skyen seg over det hele. Når Kristi himmelfart skildres i ApGj 1 står det at en sky skjulte ham for øynene deres. Disiplene dro så hjem i stor glede, nettopp fordi de visste at dette ikke var en avskjed. Det hadde denne fjellturen tidligere lært dem: Guds herlighet er nær, gjemt i vår virkelighet. 

Spørsmål

 1. Peter er fin. Han ikke hva han skulle si, derfor sa han noe som jo høres ganske dumt ut. Men hvorfor tror du han sa det han sa?

  • Kan du kjenne deg igjen?

 2. Har du noen gang opplevd noe du vil tolke som et Gudsnærvær?

  • Hvordan fortonte det seg?

  • Hvis ikke, hvordan tror du det ville fortont seg om du skulle oppleve det?

 3. Lek med tanken; om Jesus skulle åpenbart seg for deg, sammen med to skikkelser som lager en meningsfull forbindelse/rød tråd for deg, slik Elia og Moses gjorde for disiplene, -hvem ville det vært?

 1. Hvorfor skulle ikke disiplene fortelle noen om denne hendelsen?

  • Kan du tenke deg noen positive grunner til ikke så raskt å fortelle om åndelige opplevelser?

 2. «Tremendum et fascinosum» har teologen og religionsforskeren Rudolf Otto kalt møtet med det hellige. Hvordan kan et slikt møte fungere både overveldende/fryktelig og tiltrekkende på en gang?

 3. Hvordan opplever du møtet med åndelighet/hellighet?

Lesetekstene

5 Mos 18,15–18 En profet som deg
Åp 1,9–18  Menneskesønnen åpenbarer seg