På Myren gårdKristi himmelfartsdag

Kl 11 v/Mia Ottersen. Myrens venner står for kirkekaffen. Gudstjenesten holdes innendørs, mens kirkekaffen er utendørs hvis været tillater

1{  "recurrence": "1",  "weekInterval": "1",  "monthYearOption": "1",  "interval": "1",  "weekDay": "1",  "month": "1",  "monthOption": "1",  "startDate": "2017-5-25 11:00",  "endDate": ""}

Salme 110,1–3  Sett deg ved min høyre hånd eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
Ef 4,7–10  Han steg opp og gav gaver
Mark 16,19–20  Jesus tas opp til himmelen