Maria budskapsdag

Søndag 26.03.2017 kl 11:00

Jes 7,10–14 Immanueltegnet
Gal 4,4–7  Født av en kvinne, barnekåret
Luk 1,26–38  Budskapet til Maria