Påskedag

Søndag 16.04.2017 kl 11:00

Salme 118,14–24  Dagen som Herren har gjort
1 Kor 15,1–11 Oppstandelsen
Luk 24,1–9  Jesus står opp