Påskenatt / Ottesang

Søndag 16.04.2017 kl 11:00

1 Mos 1,1–5, 1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene og 2 Mos 14,1–22 Sivsjø–underet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp