Såmannssøndag

v/Nils Terje Andersen og Bjarte Våge

1{ "recurrence": "1", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "1", "interval": "1", "weekDay": "1", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2017-2-12 11:00", "endDate": ""}

Søndagens tekst fra Luk 8,4–15:
Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse:
    «En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre ganger det som ble sådd.» Da han hadde sagt dette, ropte han ut: «Den som har ører å høre med, hør!»
    Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. Han svarte: «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men de andre får det i lignelser, for at de skal
           se, men ikke se,
           og høre, men ikke forstå.
Dette er meningen med lignelsen: Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot; de tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt blant tornebusker, er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt.

Har dere tid, er det bra om dere leser parallellene til evangelieteksten i Matt og Mark.

Til teksten:

 1. Ordet, Guds ord, er fellesemnet for alle tekstene. Men innholdsmessig kan det ikke være samme gudsordet det er tale om i GT-teksten som i NT-tekstene. Hva er forskjellene?

 2. Hva i all verden kan være meningen med versene 9-10 i Lukas-teksten?

 3. Forklaringen av lignelsen er det altså bare disiplene som får høre. Hva er hovedhensikten med å gi dem denne tolkningen»

 4. Hele teksten kan oppfattes nærmest som en konstatering av en «naturlov»: Når evangeliet forkynnes går det slik forklaringen sier, «sånn er det bare». Skal en forkynner tenke slik: «Ja, ja, noen av dere som sitter her, er veigrus, steingrunn, tornebuskmark, jeg får tale til dem som er god jord?»

 5. Hvordan kan en forstå vers 12 om djevelen som kommer og tar ordet?

 6. Vers 15: Det kan synes som om det er noen tilhøreres naturlige «fine og gode hjerte» som er hovedgrunnen til at de Tar vare på ordet og bærer frukt. Hva mener dere om dette? (Disse uttrykkene fins ikke i Matt- og Mark-utgavene av teksten.)

CSG

Lesetekster: 
Jes 55,8–13 Ordet vender ikke tomt tilbake
Hebr 4,12–13 Guds ord er levende


Luk 8,4–15 Såmannen og jordsmonnet