Skjærtorsdag

Torsdag 13.04.2017 kl 11:00

2 Mos 12,1.3–8.11–14  Herren innstifter påskehøytiden
1 Kor 5,6b–8 Vårt påskelam er slaktet
Matt 26,17–30  Det siste måltid