Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden

kl 11 v/Nils Terje Andersen, Siv Elise Topstad Øya og Barnegospel. Dåp, kirkekaffe

1{  "recurrence": "1",  "weekInterval": "1",  "monthYearOption": "1",  "interval": "1",  "weekDay": "1",  "month": "1",  "monthOption": "1",  "startDate": "2017-9-10 11:00",  "endDate": ""}
Søndag 10.09.2017 kl 11:00

Jes 27,2–6 Herren vokter sin vingård
1 Kor 1,1–3 Dere er helliget ved Kristus
Matt 20,1–16 Arbeiderne i vingården

Skandaløs matematikk

Les alle tre tekstene høyt sammen. Les prekenteksten stille hver for dere og bruk noen få minutter på å fundere på den. Lev dere inn i teksten, gå inn i rollen som den ene eller den andre av arbeiderne, og kjenn på hvordan det må ha opplevdes. Ta en runde og nevn en ting dere la spesielt merke til, noe som gjorde spesielt inntrykk.
Spørsmål til samtale:
 Hva har vært den grunnleggende motivasjonen for ditt sivile arbeid?
 Diskuter opplevelsen av å være blant dagarbeiderne, stå og vente på å få avtalt lønn, og så få se hva jordeieren gjør. Hvordan ville dere reagere?
 Vingården er et symbol på Guds Rike. Hva representerer egentlig disse denarene, den lønna de får?
 Synes dere jordeieren er en rettferdig arbeidsgiver?
 Hva er din grunnleggende motivasjon for å være med i Flekkerøy menigheten, og den tjenesten du har i menigheten?
 På hvilken måte kan misunnelse ødelegge et fellesskap?


Til ettertanke, fra «Nådens gåte», Philip Yancey:
«Ser du, Salieri, med onde øyne på at jeg er så god mot Mozart? Ser du, Saul, med onde øyne på at jeg er `så god mot David? Ser dere, fariseere, med onde øyne på at jeg åpner porten for hedningene så sent i løpet? At jeg hører tollerens bønn fremfor fariseerens? At jeg tar i mot den kriminelles bekjennelse umiddelbart før han skal dø og ønsker ham velkommen til Paradis – vekker dette misunnelse hos deg? Blir du misunnelig når jeg forlater den trofaste flokken for å lete etter den ene som er borte eller når jeg serverer gjøkalven for den bortkomne sønnen?» Arbeidsgiveren i Jesu historie lurte ikke dagarbeiderne ved å betale alle én times lønn for én dags arbeid. Nei, heldagsarbeiderne fikk det de var lovet. Deres misnøye meldte seg da de ble vitne til nådens skandaløse form for matematikk.

Bønn:
Takk for den tjeneste du har i menigheten, eller be om hjelp til å bli ledet inn i en tjeneste som kjennes meningsfylt. Be om velsignelse og vekst for menigheten vår. Be om at nåden må få stor plass blant oss, og hjelp til å legge vekk all form for misunnelse.

Denne søndagens opplegg er lånt av Flekkerøy Menighet