Thor Kåre Kalvik - vikarprest

Thor Kåre Kalvik - vikar i Vågsbygd kirke i et år fra februar 2018

Soknepresten vår, Nils Terje Andersen, ble tildelt Bispemøtets Olavstipend for 2018. Dette betyr at han skal ha permisjon fra sin stilling fra februar 2018 og et år fram. Det er Thor Kåre Kalvik som skal tre inn som vikar i Vågsbygd kirke.

Thor Kåre Kalvik er født i Stavanger for 61 år siden, han er gift med Marit og de har tre barn og 5 barnebarn. Etter utdannelsen til prest på menighetsfakultetet i Oslo var han først marineprest i Ramsund i Ofoten før han ble sokneprest i Lurøy og Træna, to øykommuner på Helgeland i Norland. Det var 13 prekensteder, og han forteller at bare et av stedene kunne nås uten å bruke båt. Så byttet han ut havet med skog og dro til Åmli. Mens Thor Kåre var i Åmli hadde han permisjon i 3/4 år og var da prest i den norske FN styrken i Libanon i verkstedkompaniet i Tibnine. Etter 13 år før familien igjen flyttet på seg, denne gangen til Kristiansand.

-Hvor tjenestegjorde du da?

-Tro det eller ei, men i Kristiansand kjørte jeg først buss et år før jeg ble vikarprest i Iveland i forbindelse med et presteskifte der. Så ble jeg sokneprest i Grim og var der til jeg måtte redusere litt på grunn av helsa. Jeg har Bekhterev og bør/må da trene mye. Det ble det litt for lite tid til mens jeg var i Grim kirke.

-Så kom det en periode med kontakt med NAV, arbeidsavklaringspenger, trening og arbeid i 60%. Jeg var da rådgiver ved bispedømmekontoret og delte stilling med Einar Sand. Det var inkludering av funksjonshemmede i menighetene jeg da arbeidet med. Einar og jeg delte bispedømmet mellom oss. Jeg hadde ansvar for vestre del, fra slik Grimstad til Flekkefjord / Sirdal og besøkte da foreninger og klubber her. Samtidig var jeg og litt vikarprest i domprostiet. Med god tid til å trene kom krefter tilbake og jeg begynte å arbeide 100 % igjen. Jeg var vikarprest i bispedømmet og satt inn der hvor det var behov.

-Jeg har vært i Mandal, i Otredal prosti og skal altså nå være ett år i Vågsbygd kirke.

-Vågsbygd kjenner jeg som en aktiv menighet. Som vikar skal ikke jeg lage noen revolusjon, men holde ting i gang og sammen med de andre i staben bygge menigheten videre. 

Vi ønsker Thor Kåre velkommen til Vågsbygd menighet! 

Del