Diakoni

Vågsbygd menighet har et omfattende diakonalt arbeid

Vågsbygd menighet har et omfattende diakonalt arbeid.

Diakon Mette B. Stoveland
Tlf. 38 19 68 31

Diakoniplanen
...Finner du her!

Kontaktpersoner

Sektorleder for diakoni
Reidun Strømme Tlf: 99 42 79 60

Bønn

Behov for forbønn, salving av syke, skriftemål
Diakon Mette B. Stoveland Tlf. 38 19 68 31
Sokneprest Nils Terje Andersen Tlf 38 19 68 33

Bønn før gudstjenesten
Hver søndag 10.30. Reidun Wikstøl Tlf.98 62 50 77

Blå Kors Besøkstjeneste
for menn med rusproblemer Arne Strømme Tlf: 38 01 43 38

Menighetens kontakttjeneste
Diakon Mette B. Stoveland Tlf. 38 19 68 31

Vi over 60 Formiddagstreff for seniorer
Diakon Mette B. Stoveland Tlf. 38 19 68 31

Treff for innvandrerkvinner
En torsdag i mnd. i private hjem
Vi snakker norsk og spiser internasjonalt
Diakon Mette B. Stoveland Tlf. 38 19 68 31

Vårtur
Tilrettelagt for mennesker med spesielle behov Diakon Mette B. Stoveland Tlf. 38 19 68 31

Kontakt med Vågsbygdtunet
Bibelgruppe, nattverdsamlinger, adventssamling m.m. Diakon Mette B. Stoveland

Kontakt med serviceleiligheter på Hovedgårdstunet
Andakt, allsang, nattverd
Diakon Mette B. Stoveland Tlf. 38 19 68 31

Sorgarbeid
Sorggrupper, samtaler Diakon Mette B. Stoveland

Livshjelp
Sjelesorg, krisehjelp praktisk, økonomisk og på samtaleplan Diakon Mette B. Stoveland Tlf. 38 19 68 31

Samlivskurs
Kurs en helg hver vår Sokneprest Bjarte Våge Tlf: 38 19 68 33

Kirkeskyss
Skyss til gudstjeneste hver søndag Diakon Mette B. Stoveland Tlf. 38 19 68 31

Fasteaksjonen
Kirkens Nødhjelps aksjon i fastetiden Sigurd Tveit 38196832

TV-aksjonen
Årlig innsamlingsaksjon hver høst
KN-kontakt Menighetens kontaktperson med Kirkens Nødhjelp Sigurd Tveit 38196832