Stillekirke

På tirsdager legges det til rette for stillhet og meditasjon i kirken. Her kan du også lære om sentrerende bønn, som har gamle røtter i kirken

En måte å be på
Sentrerende bønn er en måte å be på, med gamle røtter i kirken. Det er en stille bønn, en meditasjonsform uten formuleringer og teologiske begreper. I troen på at Gud bor i oss - innenfor tanker, ord og følelser - forsøker vi ganske enkelt å gi dette nærværet vår oppmerksomhet. Hver tirsdag kl 18.00 åpnes kirkerommet til individuelle forberedelser, lystenning, vandring etc., før vi starter bønnen kl 18.30. Den foregår i stillhet i 20 minutter. Du kan velge selv hvilket tidspunkt du vil komme til, men vi stenger døren kl 18.30, -for roens skyld.

Og mye annet
Det er mye annet som også ber om oppmerksomhet når man sitter stille. Tanker og følelser kommer, gjerne i mengder. På den måten blir vi også klar over hva som holder på i tanker og sinn. I sentrerende bønn kjemper vi ikke mot alle disse tankene, men vi forsøker å la dem passere. Vi aksepterer dem, både innholdet i dem, - og at de kommer. Men vi øver oss i ikke å la dem engasjere oss. Bønnen har et viktigere sikte: Oppmerksomheten mot livets kjerne, mot den uutsigelig Gud, om du vil, som i Bibelen presenterer seg som «jeg er». I nærvær av denne Væren, kommer vi også til oss selv.

Å gjøre det sammen
Sentrerende bønn er en enkel form for meditasjon. Det krever ingen fysiske anstrengelser. Vi sitter rett og slett. Den krever ingen klar tro eller avklart livssyn, -det ordløse med den gjør det lettere å ha annerledes definisjoner, ord og begreper. Men om meditasjonen har en enkel form, så betyr ikke det at dette er lett. Stillheten kan være svært krevende, tankene og følelsene som kommer kan være både mange og sterke. Derfor kan det være en hjelp å være sammen mens man gjør dette, og i et rom som er vigslet til å være et bønnens rom og et gudshus.

Hjertelig velkommen, for å prøve, stikke innom, eller komme fast:

Tirsdager i Vågsbygd kirke:
18.00: Forberedelser i kirkerommet
18.30: Sentrerende bønn