Besøksvenn, noe for deg?

Dette er en oppgave som vil være utfordrende og givende og det trengs både menn og kvinner med ulike bakgrunner og interesser og alder.

I Kristiansand kommune bor det i dag ca.1900 personer som er rammet av demenssykdom, og en regner med at dette vil øke kraftig i tida framover til ca.3600 i 2040 (demenskartet.no). Dette er ei stor utfordring for Pleie- og omsorgstjenestene i kommunen, for oss som menighet og aller mest for de som rammes av demenssykdom og deres pårørende. Kristiansand kommune har på bakgrunn av dette invitert frivillige organisasjoner og lag, også Vågsbygd menighet, til et samarbeid om en besøksvenns ordning.

Samarbeidet innebærer at vi i menigheten finner noen som kan gå inn i denne oppgaven. Oppgaven består i; Regelmessige besøk, å gå tur sammen, dele felles interesser eller bare være sammen. Dette kan bidra til livskvalitet og trivsel, både for den som er rammet av demens og for besøkeren. Vennskap kan oppstå og det kan være berikende for begge parter. Som besøksvenn må en skrive under på etikk/ taushetserklæring, og delta på temakurs om demens i regi av Kristiansand kommune + årlige oppfølgingskurs. Diakonen i Vågsbygd blir kontaktperson lokalt som følger dette opp og har kontakten med kommunens kontaktperson. Kommunens kontaktperson finner ut hvem som kan være god match utfra innmeldte behov fra hjemmetjenestene og oversikten over frivillige besøkere.

Dette er en oppgave som vil være utfordrende og givende og det trengs både menn og kvinner med ulike bakgrunner og interesser og alder.

Påmelding til Diakon Arild Nilsen, tlf. 47803201, eller til menighetskontoret 38196830.

Del