Fastetid

Kirkens fastetid starter askeonsdag. Dette kan bli en kjærkommen og annerledes tid, hvis du vil.

Kristen faste
Fasten er kirkens treningsprogram for sjelen, - utprøvd gjennom to tusen års erfaring. Vi går nå inn i kirkeårets fastetid. Den starter ved askeonsdag, varer i 40 dager (med unntak av søndagene) og avsluttes ved kirkens største festdag, 1. påskedag. Lengden er ikke tilfeldig, men minner oss om Moses som var på Guds fjell i førti dager (2 Mos 24,18), speiderne som var i kanaans land i førti dager (4 Mos 13,25), Elias som reiste i førti dager før han kom til hulen hvor han hadde sin åpenbaring (1 Kong 18,8), Ninive som fikk en frist på førti dager til å angre (Jonas 3,4) og, viktigst, før Jesus begynte sin gjerning var han førti dager i ødemarken mens han fastet og ba (Matt 4,2). Alle disse historiene gir viktige motiver for fastetiden. Den handler om Gudsnærvær, en reise, anger, og forberedelse.

Gudsnærværet
Helt fra kirkens første dager har kristne fastet. Ikke som en plikt, men som en mulighet til å gå dypere inn i troens mysterier. Bønnen og meditasjonen har alltid vært knyttet til fasten. Ordet ”faste” betyr ”å holde fast på”. Og fasten skal gi en ytre hjelp til å holde fast på, eller fokusere, på det viktigste. Gudsnærværet i våre liv er der alltid, men fornemmes ikke alltid fordi vi stresser gjennom livet uten å stoppe opp. Bibelen og kirkefedrene gir mange vitnesbyrd om at gudsnærværet ofte fornemmes i stillheten og enkelhetens rom. Fasten hjelper oss å holde fast på dette rommet.

Reisen
Fastetiden er også en reise. En reise med Jesus på vei til Jerusalem hvor han led, og døde på korset for menneskenes skyld. Denne reisen er en stor og viktig reise. På den veien møter vi oss selv, Guds tilgivelse og et veldig håp. Men som alle reiser, krever den at vi forlater noe.

Anger
Dette ordet er ikke et populært ord. Mange av oss forbinder anger med skam. Men det finnes en positiv og sunn anger, -den som korrigerer oss og setter oss i stand til å ta de gode valgene i livet. Fastetida kan være en sånn tid, en renselsprosess. Den fasten vi finner beskrevet i Bibelen, handler konkret om avhold fra mat, og man drikker bare masse vann. Da skjer det en forandring i kroppen, tarmtottene sovner, og hele fordøyelsessystemet stilles i hvileposisjon. Hele kroppen gjennomgår en renselsesprosess. Denne prosessen får i fastetida også en åndelig funksjon. Ved avholdenhet og bønn øver vi oss i å gå fra grådighet til barmhjertighet, fra hovmod til ydmykhet, fra fråtsing til enkelhet, fra misunnelse til glede på andres vegne, fra svartsyn til håp, fra splittethet til samling.

Forberedelse
Fasten er også en hjelp til forberedelse. Mange praktiserer faste før viktige beslutninger tas, slik også apostlene gjorde (Ap. Gj. 13). Eller de gjør som Jesus; faster før viktige ting skal skje. Fastetiden er også en forberedelsestid til det store påskeunderet.

Mange måter å faste på
Det finnes mange måter å praktisere faste på. Det kan være at man ikke spiser for en kortere tid, det kan være at man i denne tiden vil spise enklere, kutte ut kjøtt på hverdagene, eller bruke mindre tid bak skjermen for å bevilge seg mer tid til stillhet. Mulighetene er mange, og bønnen er kanskje denne:

"Nådefulle Gud,
Du kalte oss frem av jordens støv;
Du gjorde krav på oss for Kristus gjennom dåpens vann.
Se til oss i det vi går inn i disse 40 dager
Merket med aske,
Og velsign vår reise gjennom fastens ørken til gjenfødelsens kilde.
Må vår faste være hunger etter rettferdighet;
Våre almisser, å skape fred;
Vår bønn, en lovsang fra ydmyke og takknemlige hjerter.
Alt vi gjør og ber skjer i Jesu navn,
For ved hans kors utroper du din kjærlighet fra evighet til evighet."
Fra Catholic Household Blessings and Prayers, Oversatt av Peder Solberg, Over Alt.

Kirkens Nødhjelp har en fasteaksjonhvert år som fokuserer på hvordan vi kan bidra økonomisk til å forbedre andres levekår. Vi kan ha en fastebøsse i hjemmet som vi kan gi penger i. Gjør det konkret for barna, vis hva pengene er verdt.

Les mer om faste her

Del