Ønsker du Gavepakken til barnet ditt?

Har du nylig fått et barn? Da ønsker Vågsbygd menighet å gi barnet en fin kunstgave og invitere dere til babysang og dåp.

Siden oktober 2017 har Vågsbygd menighet besøkt alle familier i menigheten som vi har fått melding om at har et nyfødt barn  med Gavepakken, også kalt et møte i døra. De har fått et flott kunstbilde av kunstner Oscar Jansen og blitt invitert til babysang. Det er menighetspedagog Siv Elise Øya som har ansvar for disse møtene i dørene rundt omkring i Vågsbygd.  Tidligere ble nyfødte automatisk meldt til menigheten på grunn av begge eller den ene foreldrenes medlemskap i Den norske kirke, men etter 1. oktober 2018 opphørte denne ordningen. Derfor må man nå registrere barnet sitt selv slik at man får Gavepakken til seg selv eller andre. De som melder barnet til dåp, får automatisk Gavepakken levert. 

Trykk her for å registrere at du ønsker Gavepakken til barnet ditt!

Hva er Gavepakken?
Gavepakken, også kalt "Et møte i døra», går ut på at menighetspedagogen besøker de i menigheten* som nettopp har fått et barn. Det gis en gave, et kunstbilde av Oscar Jansen, samt at det inviteres til babysang og dåp. De som er nysgjerrige på hvordan bildet som gis ser ut, kan finne det utstilt i stort format i dåpsrommet.

* Dvs medlemmer av Den norske kirke bosatt i Vågsbygd og på Slettheia.

Hvordan kan man få Gavepakken?
Du kan registrere barnet her, slik at det får Gavepakken. De som melder barnet til dåp får automatisk Gavepakken levert.  Vi kommer med den noen uker etter bestillingen eller at dåpen er meldt inn.

Kan jeg bestille Gavepakken på vegne av andre?
Det er mulig å bestille Gavepakken på vegne av noen i bydelen du tror ville satt pris på denne gaven. Da er det viktig å oppgi telefonnummer til deg og den du ønsker å registrere, samt din relasjon til vedkommende.

Hva skjer i "møtet i døra"?
Det gratuleres og Gavepakken overrekkes. Det gis mulighet for å spørre om dåp og det praktiske rundt bestilling og gjennomføring av selve dåpen, samt om babysang.

Når er babysang?
-Babysang med lunsj er på torsdager kl. 11-13. Les mer på Facebook og vågsbygdkirke.no

Kirke nær på livet
Hensikten med dette møtet i døra hvor Gavepakken overrekkes er selvfølgelig å gratulere med den lille, men også et ønske om å være en kirke som er tilstede gjennom hele livet. Å få et nyfødt barn i hendene kan både fylle livet med glede og kjærlighet, men også utfordringer og sårbarhet. Dette kan gjelde om det er førstefødte eller den siste i en rekke av flere søsken. Håpet er at et slikt besøk kan være med å senke terskelen for å bruke kirka for alt den er verdt; dåp, babysang, fellesskap rundt liv og tro, gudstjenesteliv mm. Vågsbygd menigheten ønsker å være en god medvandrer gjennom hele livet, både i glede og sorg.

Del