Smågrupper

Vågsbygd menighet er en stor menighet, og flere av oss ønsker og trenger et mindre fellesskap å kjenne tilhørighet til, diskutere tro, åpne opp for levd liv og komme sammen i takk og bønn.

Vi er så heldige å ha med oss engasjerte ledere som ønsker å starte opp grupper allerede fra mars 2020. Disse gruppene varer frem til sommeren også blir det muligheter for nye grupper fra høsten igjen! Påmelding til Eli Tjelle Vangen mailadr: etvangen@gmail.com  (smågruppekoordinator, diakoniutvalget) eller Arild Tjørve, diakon (se kontaktinfo under «om oss») .

Del