Tenne lys

Har du et ønske om å tenne et lys eller be en bønn i kirken?

Vi er mange som skulle ønske at kirken var åpen nå. Dessverre må vi holde kirkedørene stengt. Men vi ønsker å være tilgjengelige og nærværende som kirke, også i disse dager. Derfor har du nå muligheten til å melde inn et bønnebehov eller ønske om å tenne lys, hver dag innen kl.12.00. Prestene eller diakonen vil låse seg inn i kirken for å be og tenne lys. Han eller hun vil da ta med de bønnene og ønskene om lystenning som er kommet inn.

Du kan melde inn bønneønsker eller lystenningsønsker til

Arild diakon: tlf 90581956

Nils Terje prest: tlf 47290370

Mia prest: tlf 92296165

Del