(Fra øverst til venstre:) Kristina Woxmyhr, Gro Justnæs Kiledal, Tor Vegge, Ingunn Jærnes, Lise Hulløen og Lula Berhane ble valgt som faste medlemmer i Våsgbygd menighetsråd.

Vårt nye Menighetsråd

Her ser du hvem som ble valgt til menighetsrådet. Og visste du at 2 av 10 i bispedømmerådet er Vågsbygdinger?

Det nye menighetsrådet:
Kristina Woxmyhr
Gro Justnæs Kiledal
Tor Vegge
Ingunn Jærnes
Lise Hulløen
Lula Berhane

I tillegg sitter Sokneprest Nils Terje Andersen som fast medlem, og dessuten Per Gunnar Pedersen i rollen som daglig leder og saksbehandler.

Varamedlemmer ble:

  1. Tor Warp                               
  2. Anne Kari Slettan                  
  3. Raymond Hæstad                                         
  4. Ellen Delviken
  5. Erna Ulland                

To Vågsbygdinger i Bispedømmerådet
Markus Westermoen ble valgt inn i bispedømmerådet gjennom Nominasjonskomiteens liste, og Daglig leder Per Gunnar Pedersen ble valgt inn som lek kirkelig ansatt.

Del