Ny diakon i kirka Arild møter Arild

To diakoner. To ved navn Arild. En Nilsen og en Tjørve. De skal samarbeide om diakoni i Vågsbygd.

Arild Nilsen er nyansatt i 20 % og skal jobbe med og for de eldre i menigheten. Arild Tjørve skal jobbe 20 % av sin fulltidsstilling som diakon utadrettet med og for ungdommer i Vågsbygd. 

Tjørve utfordrer Nilsen til å dele sine tanker i en samtale om diakoni.  

- Det å treffe mennesker. Det å bidra med å tilrettelegge for at folk kan ha det allright på sine gamle dager, nevner Nilsen som viktige aspekter ved jobben han skal inn i.  

Arild Nilsen har mange år bak seg i arbeidslivet. Noen år som diakon i Ål i Hallingdal, men det meste av sin yrkeskarriere har vært preget av undervisning på Universitet i Agder med et fokus på alderdom og demens. Og nettopp eldre, skal være hans fokus i denne stillingen. «Vi over 60» vil være et naturlig sted å møte vår nye diakonimedarbeider. 

- Hva er diakoni for deg, Nilsen?  

- Diakonien bør ikke avgrenses, sier Nilsen. - Omsorg, kjærlighet og barmhjertighet er viktige grunnpilarer innenfor diakonien.  Det er kirkens oppdrag og har sitt utgangspunkt i Jesu eksempel. Å hjelpe hverandre og ta vare på hverandre. 

- Hva vil det si å være kirke i vårt lokalsamfunn, Nilsen?  

- Kirken er forvaltningen av ord og sakrament. Men det er også å ta vare på hverandre. At kirka er en kraft i lokalsamfunnet. Utfordringer knyttet til livet og troen er helt naturlig, sier Nilsen. 

Han opplever det å være en medvandrer i livets utfordringer som en viktig del av kirkens oppdrag og vår menighets lokale diakonale egenart.  

- Det å bli en del av en stab i kirka, fellesskap med kollegaer, og kanskje til og med snakke litt fotball, var også medvirkende til å takke ja til utforingen.  

Tjørve er overbevist og gleder seg til å samarbeide med Nilsen om diakonien. 

Tekst: Arild Tjørve 
Foto: Siv Elise Øya 

Del