"Det er vanskelig å gjenta en suksess, men de klarte det ..."

Slik uttrykker Reidun og Trond Strømme seg når menighetsbladet om kvelden den 30. april spør om hva de synes om en kveld der kirkerommet var omgjort til festlokale. Reidun og Trond deltok i fjor også og legger vekt på at det er helheten og fellesskapet som er det viktigste.

Og det var en helhet med stor bredde, moro og engasjement 180 gjester fikk delta i denne kvelden. Tradisjonen med krevende prestequiz ble fulgt opp: Kapellanen fortjener hederlig omtale både for å svare godt på finurlige spørsmål og for å utholde iskaldt vann fra en bøtteinnretning som var rigget til for anledningen. Seks kvinner fra menigheten «synkronsvømte» elegant til tonene av «An den schönen blauen Donau», og alle lo hjertelig da Lotte Ormestad underholdt.

Kvelden ble trygt og godt ledet av Håvard Raustøl, maten fra Bankkjelleren fortjener terningkast seks og ble eminent servert av Voie misjonsforening. Menighetens mange sang– og musikktalenter serverte gjennom hele kvelden det ene stykke vakrere enn det andre, vi fikk se dans på mesterskapsnivå av Norunn Ringvoll og Vetle Kleveland, og det var jubelstemning i salen da alle sang Deg være ære ved slutten av festen. Sagt på en annen måte: Menighetsfesten var en serie med glimt av himmel.

Gro Justnæs Kiledal formidlet i sin festtale en takk for alle de synlige og usynlige ting som gjøres i menigheten slik at så mange tilhører et godt fellesskap. Og det var takknemligheten over å tilhøre en menighet som gir så mye glede som fylte oss da vi gikk hjem denne kvelden. Og glimtene kommer ikke helt av seg selv: Vi takker Stein Inge Jærnes, Lise Hulløen og Kristin Flatnes for formidabelt arbeid med å planlegge og gjennomføre festen, og de ønsker gjennom menighetsbladet å formidle en takk for stor velvilje og engasjement fra alle dem som ble spurt om å delta.

Menighetsbladet slutter seg til dette og har allerede begynt å glede oss til april 2017…

Del